X
GO

Aanleiding ICC samenwerking

 

Aanleiding

Actuele geo-informatie, onder andere gebaseerd op luchtfoto's, is steeds belangrijker geworden binnen de werkprocessen van onder meer overheden. Als gevolg van het steeds drukker wordende luchtruim wordt het steeds moeilijker om actuele luchtfoto's in te winnen. Voor het uitvoeren van fotovluchten is toestemming nodig van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). LVNL heeft als wettelijke en primaire taak het zorg dragen voor een veilige regulering van het vliegverkeer van en naar Schiphol. Het coördineren van alle projectvluchten is een extra service van LVNL. Doordat de aanvragen voor projectvluchten toenemen moet LVNL steeds vaker “nee” verkopen. Het gebied dat het meest beperkt wordt door de LVNL is het gebied "regio Schiphol", begrensd door Alkmaar, Enkhuizen, Lelystad, Amersfoort, Culemborg en Rotterdam.  Hieronder staat een afbeelding waarop de getoonde vliegbewegingen van een gemiddelde dag aangeven dat het geen sinecure is om in de regio Schiphol projectvluchten uit te voeren.

Verschillende overheden hebben zich deze problematiek aangetrokken en in 2009 opdracht gegeven voor een onderzoek naar de mogelijkheden om de leverzekerheid van luchtfoto's te vergroten. Dit onderzoek heeft geleid tot de oprichting van het Informatie en Coördinatie Centrum (ICC) voor de overheden binnen de "regio Schiphol". Het ICC werkt op een proactieve wijze samen met LVNL en betreffende vliegbedrijven om de leverzekerheid, in combinatie met een goede kwaliteit van de beelden, ieder jaar weer te optimaliseren. Sinds de samenwerking tussen ICC en LVNL zijn diverse procedures en werkwijzen beter op elkaar afgestemd. Dat heeft geleid tot een succesvolle verbetering van de inwinningskansen van luchtfoto's in de regio Schiphol. Alleen de weersomstandigheden vormen nog een beperkende factor!

De volledige versie van het onderzoek kunt u hier vinden; Eindrapport onderzoek "Regio Schiphol Bevlogen" (pdf) 

Werkwijze Luchtverkeersleiding Nederland

In de interne voorschriften die de verkeersleiding gebruikt bij het uitvoeren van haar taak, staat een voorrangsregeling die is gebaseerd op de wet- en regelgeving waaraan LVNL zich bij haar taakuitvoering dient te houden. Uitgangspunt van de voorrangsregeling is de laagste gemiddelde vertraging voor het luchtverkeer van en naar Schiphol. Dit is gebaseerd op procedures die in de International Civil Aviation Organisation zijn opgesteld. In het Document "Procedures for Air Navigation Services, Rules of the Air and Air Traffic Services" (DOC 4444-RAC/501) wordt bepaald dat, "the approach sequence shall be established in a manner which will facilitate arrival of the maximum number of aircraft with the least average delay".

Doelstelling van de naderingsverkeersleiding zou aldus moeten zijn om zo min mogelijk vertraging te veroorzaken. Uitzonderingen hierop worden gemaakt voor noodsituaties en "hospital flights". Bovendien moet LVNL zich houden aan de haar opgelegde verplichtingen die volgen uit het Geluidpreferentieel Baangebruik Systeem. Dit houdt kort gezegd in dat afhankelijk van weersomstandigheden en tijdstip van de dag een bepaalde baancombinatie (milieu)preferent is. Indien deze baancombinatie niet gebruikt kan worden (om veiligheidsredenen) is een minder preferente combinatie voorgeschreven, etc.

Overige commerciële vluchten, dat wil zeggen vluchten die niet van en naar Schiphol plaatsvinden, kunnen alleen geaccommodeerd worden indien het veilige, vlotte en ordelijke verloop van de genoemde normale verkeersstromen niet in het gedrang komt, en met inachtneming van de voorgeschreven baancombinatie. Projectvluchten vallen onder deze laatste categorie. Dit betekent dat deze vluchten kunnen plaatsvinden voor zover deze geen vertraging veroorzaken voor het luchtverkeer van en naar Schiphol en met inachtneming van de preferente baancombinatie. Gezien de voorwaarden die veelal aan projectvluchten worden gesteld (uitvoering in het voorjaar onder zeer gunstige weersomstandigheden alsmede uitvoering bij daglicht), zullen de mogelijkheden voor de uitvoering van de vluchten beperkt zijn en met het toenemen van het luchtverkeer op Schiphol verder beperkt, of zelfs onmogelijk worden.

Kijk ook op de algemene website van LVNL

Kijk ook op de website van de operationele helpdesk van LVNL