X
GO

Doelstelling ICC

Het ICC is opgericht door voornamelijk (semi-)overheidsorganisaties in de regio Schiphol en bestaat uit ongeveer 60 organisaties. Het doel van het ICC is om betrouwbare geo-informatie beschikbaar te stellen en het gebruik ervan te optimaliseren binnen de deelnemende organisaties. Het ICC coördineert en begeleidt de afstemming van behoeften en eisen, inwinning, kwaliteitscontrole en levering van verticale luchtfoto's, andere remote sensing producten en diensten. Bij deze activiteiten werkt het ICC proactief samen met alle belanghebbenden, waaronder deelnemers, uitvoerende marktpartijen en LVNL (Luchtverkeersleiding NL).

Door nauwe samenwerking bundelt het ICC kennis en ervaring, wat resulteert in een gezamenlijke (Europese) aanbesteding die bijzonder effectief en efficiënt in de markt kan worden gezet. Het ICC ontzorgt de deelnemers gedurende het gehele proces. Het opbouwen en delen van kennis vormt een belangrijke toegevoegde waarde van het ICC. Het ondersteunt deelnemers bij het optimaal benutten van de verkregen producten en organiseert jaarlijks diverse informatiebijeenkomsten en een congres om dit te bevorderen.

Nieuws

Aankodiging voor ICC-leden
Op 14 november aanstaande is er in de middag een Live-ICC bijeenkomst die tevens de start voor het vliegseizoen 2024 inluidt.  We zijn deze dag te gast bij de Gemeente Almere.  Tijdens deze bijeenkomst zullen de contracten voor de fotovluchten (verticaal én obliek) voor 2024 worden getekend en geven we de vliegbedrijven de gelegenheid zich te presenteren.

Daarnaast zal de Gemeente Almere ons inzage geven in de laatste ontwikkelingen bij het diverse gebruik van hun beeldmateriaal. 

Tevens willen we graag deze dag met jullie in gesprek over landelijke ontwikkelingen met betrekking tot beeldmateriaal, onder andere over de vraag of het beeldmateriaal van de gemeenten bruikbaar kan zijn voor landelijke partijen, maar ook over actuele ideeën van landelijke partijen om het vliegverkeer in het hele TMA-gebied om te leiden ten gunste van projectvluchten (hetgeen volledig indruist tegen het streven naar zo hoog mogelijke leverzekerheid). 

Op 14 november gaan we graag met jullie in gesprek over deze landelijke ideeën en de consequenties en eventueel kansen voor de gemeentelijke inwinning. 

We waarderen jullie komst en inbreng; alleen kom je ver, maar samen kom je verder!  Klik hier om aan te melden voor de bijeenkomst.


Onderzoek naar het luchtfotocertificaat van Geodelta

Het Delftse bedrijf Geodelta biedt sinds kort een luchtfotocertificaat aan waarmee getoetst kan worden of beeldmateriaal geometrisch en radiometrisch aan de wettelijke BGT-eisen voor de bijhouding voldoet. Het ICC-projectbureau voert ook altijd een controle op de kwaliteit van de luchtfoto’s uit. Het ICC heeft in samenwerking met de Gemeente Purmerend onderzocht of het luchtfotocertificaat iets kan toevoegen aan de kwaliteitsbeoordeling van de ICC-luchtfoto’s en wat de kosten en baten hiervan zijn. Het rapport hierover met o.a. de conclusies is voor leden toegankelijk onder; 'Documenten ⇒ 'Algemene documenten'.

 

ICC Congres 2024Op dinsdag 4 juni vond het jaarlijkse ICC Congres plaats in het Kasteel Woerden. Op deze dag vierden wij ook het 15e jubileum van het ICC Regio Schiphol! 

Met het thema Slim-Samen-Sterk staat samen-doen en samen-delen centraal. Dit heeft in de afgelopen 15 jaar van het ICC-samenwerkingsverband steeds centraal gestaan en zal in de toekomst van grote waarde blijven. Het programma voor deze speciale dag bevatte verschillende sprekers en activiteiten om niet alleen ICC-deelnemers, maar ook andere gemeenten en regionale overheden, te inspireren. Enerzijds door de successen van 15 jaar Slim-Samen-Sterk met alle bezoekers delen en anderzijds aandacht te besteden aan wat er nodig is om dat in andere disciplines tot een succes te maken. 

Klik hier om de presentaties te bekijken.

 

ICC-Mutatiesignalering-2022-2024

ICC-Mutatiesignalering-2023 gestart!
Update:  Na een goed verlopen eerste jaar is het contract met Facto Geo met een jaar verlengd!


In september 2022 is het project ‘ICC-Mutatiesignalering 2022-24’ voor 19 ICC-deelnemers - gemeenten en waterschappen - gestart. Na een Europese aanbestedingsprocedure is de opdracht gegund aan de combinatie FACTO GEO en Bee4GIS. Op basis van vooral handmatige signaleringvan de luchtfoto’s. Net zoals in het voorgaande project was het mogelijk om te kiezen uit meerdere vormen van signalering (Foto-Foto, Foto-Kaart of Foto-Foto-Kaart).
Nieuw is de objectgerichte aanpak: Conform het idee van samenhangende objectenregistratie  (SOR) voor de basisregistraties, wordt een objectgerichte mutatiesignalering en -kartering uitgevoerd. In plaats van mutaties die zijn geclassificeerd met als uitgangspunt de basisregistraties (BAG, WOZ, BGT), wordt het objecttype centraal gesteld. Het gaat om de objecttypen ‘pand’, ‘dakkapel’, ‘overig bouwwerk’, en ‘overig object’.
De landmeetkundige opnames die enkele deelnemers wensen beginnen lopen van januari door tot december en worden in minimaal 4 rondes uitgevoerd.

Meer informatie via info@iccregioschiphol.nl.

..

Contactgegevens

 

Projectbureau 'ICC Regio Schiphol Bevlogen'

Adres:
Stadsring 47 (3e verdieping),
3811 HN Amersfoort,
Nederland

Telefoon:
+31 (0) 6 52457618 (Leon Hendriks)

+31 (0) 6 50630032 (Projectbureau)

E-mail: info@iccregioschiphol.nl