Doelstelling ICC

Het ICC is opgericht door en voor met name (semi)overheden en aan de overheid gelieerde organisaties in de regio Schiphol en bestaat uit ongeveer 60 organisaties. De doelstelling van het ICC is het betrouwbaar beschikbaar krijgen van geo-informatie en de optimale inzet van de verkregen geo-informatie binnen de deelnemende organisaties. Het ICC coördineert en begeleidt het afstemmen van de behoeften en eisen, de verwerving, de kwaliteitscontrole en de levering van verticale luchtfoto’s en andere remote sensing producten en diensten. Daarbij wordt proactief met alle belanghebbenden samengewerkt, met name met de deelnemers, de uitvoerende marktpartijen en LVNL (Lucht Verkeersleiding NL). Door nauw samen te werken en kennis en ervaring te bundelen kan op een bijzonder effectieve en efficiënte wijze een gezamenlijk (Europese) aanbesteding in de markt gezet worden. Het ICC ontzorgt de deelnemers gedurende het gehele proces. De laatste jaren is ook het opbouwen en delen van kennis een belangrijke meerwaarde van het ICC geworden. Om dit te realiseren ondersteunt het ICC kennis- en informatiecentrum de deelnemers bij een optimaal gebruik van de verkregen producten en organiseert het ICC jaarlijks informatiebijeenkomsten en een congres.

Verticale Luchtfoto's 2020

Op 22 januari 2020 vond de ondertekeningbijeenkomst plaats voor het project 'ICC-Verticale luchtfoto's-2020'. De percelen 1 en 3 zijn verlengd met een jaar en voor Perceel 2 is de opdracht is definitief gegund aan Cyient (2020+ 1 jr optie). Het gaat om de opname en levering van actuele luchtfoto's voor ICC deelnemers in de regio Schiphol. Het gebied is opgedeeld in 3 percelen. In 2020 bestaat het op te nemen gebied uit ca. 2.750 km2. De te leveren producten betreffen stereo-beelden en orthofoto's. Iedere deelnemer kan daarnaast kiezen uit en aantal opties zoals Color Infra Red beelden en specifieke uitleverformaten. Het vliegjaar 2019 was het eerste jaar van de pilot Samenwerking ICC en BM4, waarbij de ICC luchtfotobeelden beschikbaar zijn gesteld aan BM4 om te gebruiken voor een landsdekkend beeld.

In 2019 is, ondanks de een mindere periode qua weer in maart, baanwerkzaamheden tijdens de toegestane vliegperiode, het projectgebied met een oppervlakte van ca. 2.750 km2 voor 100% opgenomen en geleverd.

ICC-Mutatiesignalering-2019

Voorbereidingen ‘ICC-Mutatiesignalering-2019’ zijn gestartHet project ‘ICC-Mutatiesignalering 2018’ is voor nagenoeg alle deelnemers afgerond voor de signalering en de kartering. De landmeetkundige opnames lopen door tot eind 2019. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor het vervolgproject in 2019 in volle gang. Net zoals in het voorgaande project is het mogelijk om te kiezen uit meerdere vormen van signalering (Foto-Foto, Foto-Kaart of Foto-Foto-Kaart) en welke objecttypen gesignaleerd moeten worden (BAG, WOZ, BGT). Ook dit jaar kunnen bijzondere objecten worden meegenomen in de signalering. Dat kan als nulmeting, of als mutatiesignalering. Voorbeelden zijn rieten kappen, zonnepanelen, asbest verdachte daken en oneigenlijk gebruik van gemeentegrond.

Geïnteresseerden voor het project ICC-mutatiesignalering-2019 kunnen zich nog melden tot uiterlijk 1 augustus aanstaande. U kunt zich aanmelden via info@iccregioschiphol.nl

ICC Congres 2019

Op woensdag 22 mei 2019 vond het jaarlijkse ICC congres plaats in het Stadhuis Zaanstad, te Zaandam.
Het thema dit jaar was "De kracht van delen".

Deelnemers hebben kunnen beleven wat de kracht van delen betekent als we samenwerken. We hebben ons verdiept in hoe we de kracht van delen kunnen gebruiken én hoe we gebruik kunnen maken van elkaars geo-data en tot welke positieve resultaten dit kan leiden. 

Klik hier voor een impressie van het ICC Congres 2019 "De Kracht van Delen"

ICC Congres 2020

Nieuws


In de februari 2020 uitgave van het digitale BIG Nieuws magazine is het artikel “Tiende ICC - Aanbesteding Verticale Luchtfoto's Regio Schiphol" verschenen. 

Klik hier om het volledige artikel te lezen. 
Contactgegevens

 

Projectbureau 'ICC Regio Schiphol Bevlogen'

Adres:
Stadsring 47 (3e verdieping),
3811 HN Amersfoort,
Nederland

Telefoon:
+31 (0) 6 506 300 32 (Hans Versluijs)

+31 (0) 33 73 706 10 (Projectbureau)

E-mail: info@iccregioschiphol.nl