Doelstelling ICC

Het ICC is opgericht door en voor met name (semi)overheden en aan de overheid gelieerde organisaties in de regio Schiphol en bestaat uit ongeveer 60 organisaties. De doelstelling van het ICC is het betrouwbaar beschikbaar krijgen van geo-informatie en de optimale inzet van de verkregen geo-informatie binnen de deelnemende organisaties. Het ICC coördineert en begeleidt het afstemmen van de behoeften en eisen, de verwerving, de kwaliteitscontrole en de levering van verticale luchtfoto’s en andere remote sensing producten en diensten. Daarbij wordt proactief met alle belanghebbenden samengewerkt, met name met de deelnemers, de uitvoerende marktpartijen en LVNL (Lucht Verkeersleiding NL). Door nauw samen te werken en kennis en ervaring te bundelen kan op een bijzonder effectieve en efficiënte wijze een gezamenlijk (Europese) aanbesteding in de markt gezet worden. Het ICC ontzorgt de deelnemers gedurende het gehele proces. De laatste jaren is ook het opbouwen en delen van kennis een belangrijke meerwaarde van het ICC geworden. Om dit te realiseren ondersteunt het ICC kennis- en informatiecentrum de deelnemers bij een optimaal gebruik van de verkregen producten en organiseert het ICC jaarlijks informatiebijeenkomsten en een congres.

Verticale Luchtfoto's 2018

Op 10 januari vond de definitieve gunning plaats van het project 'ICC-Verticale luchtfoto's-2018', de opdracht is gegegeven aan Cyient en Aerodata. Het gaat om de opname en levering van actuele luchtfoto's voor ICC deelnemers in de regio Schiphol. Het gebied is opgedeeld in 3 percelen. In 2017 bestaat het op te nemen gebied uit ca. 2.750 km2. Percelen 1 en 2 worden opgenomen door Cyient en het perceel 3 door Aerodata. De te leveren producten betreffen stereo-beelden en orthofoto's. Iedere deelnemer kan daarnaast kiezen uit en aantal opties zoals CIR-beelden en specifieke uitleverformaten.

In 2017 is, ondanks de slechte weersomstandigheden en baanwerkzaamheden tijdens de toegestane vliegperiode, het projectgebied met een oppervlakte van ca. 2.500 km2 voor 100% geleverd.

Mutatiesignalering 2017

De opdracht voor de uitvoering van het project 'ICC-Mutatiesignalering-2017' door VGI-Support is nagenoeg afgerond. De opdracht bestondt uit het signaleren van mutaties voor de BAG, WOZ en de BGT, het karteren van geslecteerde mutaties en het cyclisch uitvoeren van landmeetkundige opnamen van gemuteerde of nieuwe panden. De landmeetkundige opname zal in geheel 2018 plaatsvinden. Tijdens de opdrachtuitvoering is ook aandacht besteed aan kennisoverdracht door VGI-Support naar geïnteresseerde deelnemers. Dit heeft plaatsgevonden in de vorm van workshops.

Het ICC-Projectbureau is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor het aanbesteden van het project 'ICC-Mutatiesignalering-2018'. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Projectbureau (zie de contactgegevens op deze pagina).

ICC Congres 2018

Op woensdag 23 mei 2018 vindt het 6e ICC Congres plaats in de theather de Het Oude Raadhuis te Hoofddorp.

Dit jaar is het thema 'Over de grenzen heen'. Door 'Over de grenzen heen' te gaan delen we ervaringen en kunnen we leren van wat er aan de andere kant gebeurt. Sprekers uit België en het Verenigd Koninkrijk delen ervaringen over verschillende lokale en landelijke gebruiksbehoeften van beeldmateriaal en het verkrijgen van beeldmateriaal in moeilijke gebieden zoals Londen. De juridische gebruiksgrenzen van geodata, het slechten van grenzen in de Omgevingswet en het nut van luchtfoto's bij rechtszekerheid in Ontwikkelingslanden worden door experts besproken. Om zelf ervaring op te doen met het bepalen van grenzen, houdt het Rode Kruis een 'Missing Maps' sessie. Het beloofd een zeer interessante dag te worden!
Meld u nu aan !  REGISTREER HIER UW DEELNAME

Klik hier voor een impressie van het ICC Congres 2017 "De Verdieping"

Aanmelden ICC Congres 2018

Vertegenwoordigers van overheidsorganisaties en publieke organen zijn van harte welkom. Ook niet-ICC deelnemers zijn van harte welkom en kunnen deelnemen tegen betaling van € 95,- (excl. BTW) voor twee personen (de inschrijver mag gratis één collega meenemen). U kunt zich via onderstaande link registreren. Na registratie ontvangt u per email een bevestiging van uw deelname.

REGISTREER HIER UW DEELNAME

NieuwsIn het digitale GIS-Magazine van januari 2018 is het artikel “ICC Regio Schiphol Bevlogen” verschenen. 

Klik hier om het volledige artikel te lezen. 

Contactgegevens

 

Projectbureau 'ICC Regio Schiphol Bevlogen'

Adres:
Stadsring 47 (3e verdieping),
3811 HN Amersfoort,
Nederland

Telefoon:
+31 (0) 6 506 300 32 (Hans Versluijs)

+31 (0) 6 460 786 62 (Willem de Kock)

+31 (0) 33 73 706 10 (Projectbureau)

E-mail: info@iccregioschiphol.nl