Doelstelling ICC

Het ICC is opgericht door en voor met name (semi)overheden en aan de overheid gelieerde organisaties in de regio Schiphol en bestaat uit ongeveer 60 organisaties. De doelstelling van het ICC is het betrouwbaar beschikbaar krijgen van geo-informatie en de optimale inzet van de verkregen geo-informatie binnen de deelnemende organisaties. Het ICC coördineert en begeleidt het afstemmen van de behoeften en eisen, de verwerving, de kwaliteitscontrole en de levering van verticale luchtfoto’s en andere remote sensing producten en diensten. Daarbij wordt proactief met alle belanghebbenden samengewerkt, met name met de deelnemers, de uitvoerende marktpartijen en LVNL (Lucht Verkeersleiding NL). Door nauw samen te werken en kennis en ervaring te bundelen kan op een bijzonder effectieve en efficiënte wijze een gezamenlijk (Europese) aanbesteding in de markt gezet worden. Het ICC ontzorgt de deelnemers gedurende het gehele proces. De laatste jaren is ook het opbouwen en delen van kennis een belangrijke meerwaarde van het ICC geworden. Om dit te realiseren ondersteunt het ICC kennis- en informatiecentrum de deelnemers bij een optimaal gebruik van de verkregen producten en organiseert het ICC jaarlijks informatiebijeenkomsten en een congres.

 

      Alle medewerkers van het projectbureau ICC werken grotendeels thuis en af en toe op kantoor.
      Gelukkig blijft iedereen bereikbaar. Op onze contact pagina kunt u onze contactgegevens vinden.
      U kunt ons altijd bellen of mailen voor vragen of ondersteuning.

Verticale Luchtfoto's 2020

Op 22 januari 2020 vond de ondertekeningbijeenkomst plaats voor het project 'ICC-Verticale luchtfoto's-2020'. De percelen 1 en 3 zijn verlengd met een jaar en voor Perceel 2 is de opdracht is definitief gegund aan Cyient (2020+ 1 jr optie). Het gaat om de opname en levering van actuele luchtfoto's voor ICC deelnemers in de regio Schiphol. Het gebied is opgedeeld in 3 percelen. In 2020 bestaat het op te nemen gebied uit ca. 2.750 km2. De te leveren producten betreffen stereo-beelden en orthofoto's. Iedere deelnemer kan daarnaast kiezen uit en aantal opties zoals Color Infra Red beelden en specifieke uitleverformaten. Het vliegjaar 2019 was het eerste jaar van de pilot Samenwerking ICC en BM4, waarbij de ICC luchtfotobeelden beschikbaar zijn gesteld aan BM4 om te gebruiken voor een landsdekkend beeld.

In 2019 is, ondanks de een mindere periode qua weer in maart, baanwerkzaamheden tijdens de toegestane vliegperiode, het projectgebied met een oppervlakte van ca. 2.750 km2 voor 100% opgenomen en geleverd.

ICC-Mutatiesignalering-2019

Voorbereidingen ‘ICC-Mutatiesignalering-2019’ zijn gestartHet project ‘ICC-Mutatiesignalering 2018’ is voor nagenoeg alle deelnemers afgerond voor de signalering en de kartering. De landmeetkundige opnames lopen door tot eind 2019. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor het vervolgproject in 2019 in volle gang. Net zoals in het voorgaande project is het mogelijk om te kiezen uit meerdere vormen van signalering (Foto-Foto, Foto-Kaart of Foto-Foto-Kaart) en welke objecttypen gesignaleerd moeten worden (BAG, WOZ, BGT). Ook dit jaar kunnen bijzondere objecten worden meegenomen in de signalering. Dat kan als nulmeting, of als mutatiesignalering. Voorbeelden zijn rieten kappen, zonnepanelen, asbest verdachte daken en oneigenlijk gebruik van gemeentegrond.

Geïnteresseerden voor het project ICC-mutatiesignalering-2019 kunnen zich nog melden tot uiterlijk 1 augustus aanstaande. U kunt zich aanmelden via info@iccregioschiphol.nl

Contactgegevens

 

Projectbureau 'ICC Regio Schiphol Bevlogen'

Adres:
Stadsring 47 (3e verdieping),
3811 HN Amersfoort,
Nederland

Telefoon:
+31 (0) 6 52457618 (Leon Hendriks)

+31 (0) 33 73 706 10 (Projectbureau)

E-mail: info@iccregioschiphol.nl

ICC Congres 2019

Op woensdag 22 mei 2019 vond het jaarlijkse ICC congres plaats in het Stadhuis Zaanstad, te Zaandam.
Het thema dit jaar was "De kracht van delen".

Deelnemers hebben kunnen beleven wat de kracht van delen betekent als we samenwerken. We hebben ons verdiept in hoe we de kracht van delen kunnen gebruiken én hoe we gebruik kunnen maken van elkaars geo-data en tot welke positieve resultaten dit kan leiden. 

Klik hier voor een impressie van het ICC Congres 2019 "De Kracht van Delen"

ICC Congres 2020

Het ICC congres wat op 3 juni zou plaatsvinden wordt uitgesteld. De  ontwikkelingen rondom het Coronavirus COVID-19 zijn te onzeker op dit moment. 
Wij zijn druk bezig met het zoeken naar een alternatieve datum om het ICC congres naar toe te verplaatsen.

Wij betreuren het enorm dat wij het besluit hebben moeten nemen om  het congres in juni uit te stellen. Echter de veiligheid en gezondheid van onze deelnemers, sprekers en medewerkers komt op de eerste plaats. Zodra wij een nieuwe datum hebben zullen wij dit uiteraard zo snel mogelijk bekend maken.  We hopen u spoedig te mogen verwelkomen op het ICC Congres 2020!

NieuwsMet een record voor het succesvol opleveren van landmeetkundige projecten in de buurt van Schiphol en andere uitdagende gebieden in Europa, was BSF Swissphoto in een sterke positie om in te spelen op de behoefte aan luchtfoto's van het Informatie- en Coördinatiecentrum (ICC) van de Schiphol-regio. Het ICC vertegenwoordigt ongeveer 60 aan de overheid gelieerde organisaties, waaronder 47 gemeenten, en werkt aan de coördinatie van en toegang tot actuele luchtfoto's en andere remote sensing producten op een routinebasis. Sinds 2009 heeft het ICC aanbestedingen uitgeschreven voor het maken van hoge resolutie foto's van de 2800 vierkante kilometer grote regio die zich uitstrekt van Alkmaar in het noorden, Almere in het oosten en Zoetermeer in het zuiden. De deelnemende leden gebruiken de gedetailleerde foto's om hun grootschalige topografische kaarten te actualiseren, voor de stads- en milieuplanning, voor de veiligheid en voor het monitoren van veranderingen in het landgebruik.

Klik hier om het volledige artikel te lezen. 


 In de februari 2020 uitgave van het digitale BIG Nieuws magazine is het artikel “Tiende ICC - Aanbesteding Verticale Luchtfoto's Regio Schiphol" verschenen. 

Klik hier om het volledige artikel te lezen.