Aanmelden ICC Congres 2018


 

"Over de grenzen heen"
 

Met nog maar een week te gaan komt het ICC congres in zicht.
Indien u zich nog niet heeft aangemeld vul dan het registratieformulier in onderaan deze pagina.

 

Op 23 mei 2018 zal het jaarlijkse ICC congres plaatsvinden in Het Oude Raadhuis, te Hoofddorp. Het thema dit jaar is "Over de grenzen heen" waarbij we verschillende grenzen gaan verkennen; zowel interne grenzen, juridische gebruiksgrenzen als ook regio- en landsgrenzen. De dag zal worden geleid door de heer Kees de Zeeuw, directeur van Kadaster International.

Door "Over de grenzen heen" te gaan delen we ervaringen en leren we van wat er in andere landen gebeurt. Sprekers uit België en Frankrijk delen hun kennis over zowel lokale als landelijke gebruiksbehoeften ten aanzien van beeldmateriaal en Open Data. Ook zal er gesproken worden over het verkrijgen van beeldmateriaal in moeilijke toegankelijke gebieden rondom Parijs.

Om zelf ervaring op te doen met het bepalen van grenzen, houdt het Rode Kruis een interactieve 'Missing Maps' sessie tijdens het tweede deel van het congres.

Na de lunch worden juridische gebruiksgrenzen van Big ‘Geo’ Data, het slechten van grenzen in de Omgevingswet en het nut van luchtfoto's bij rechtszekerheid in Ontwikkelingslanden door experts besproken.

Het ICC Congres is toegankelijk voor alle vertegenwoordigers van (semi) overheidsorganisaties of publieke organen. Ook niet-ICC deelnemers zijn van harte welkom en kunnen deelnemen tegen betaling van € 95,- (excl. BTW) per twee personen (de inschrijver mag gratis één collega meenemen). Hierbij is organisatie, de lunch en de afsluitende borrel inbegrepen. U ontvangt hiervoor een factuur op het opgegeven factuuradres. 

Voor informatie kunt contact opnemen met de organisatie van het ICC congres via: info@iccregioschiphol.nl.

Door het invullen van onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor het ICC Congres 2018. In verband met het speciale programma is dit congres ook interessant voor managers en collega's uit verschillende domeinen in uw organisatie. 

* ICC deelnemers worden verzocht zich ook aan te melden via de registratie op deze pagina !

Het beloofd een inspirerende dag te worden, wij verwelkomen u graag op 23 mei aanstaande!

                                                                     

 

Aanmeldformulier