X
GO

Mutatiesignalering en -kartering

Gemeenten hebben steeds meer behoefte aan actuele, complete en juiste informatie. In toenemende mate wordt daarbij gebruik gemaakt van hoge resolutie digitale luchtfoto's. Mutatiesignalering is een werkwijze waarbij de verschillen tussen de actuele foto en de meest recente kaart worden vergeleken, bijvoorbeeld de BAG-pandenkaart, GBKN/BGT en/of WOZ-objectenkaart. Een alternatief is om de luchtfoto van het vorige jaar met die van het actuele jaar te vergelijken. Uit de vergelijking worden de gesignaleerde mutaties gemarkeerd en geclassificeerd. Aanvullend kunnen de mutaties, na validatie en eventueel selectie, worden gekarteerd. Een actuele kaart is dan het resultaat!