X
GO

Doelstellingen en ambitie ICC


Doelstellingen

Doelstellingen

Het ICC wil zich verder ontwikkelen en verbreden. Daartoe zijn een drietal doelstellingen geformuleerd:

  1. Met zekerheid over betrouwbare luchtfoto’s en andere remote sensing producten beschikken.
  2. Bijdragen aan de optimale inzet en gebruik van luchtfoto’s en remote sensing producten binnen de organisaties    
  3. Het ontwikkelen en verspreiden van kennis met betrekking tot het toepassen en gebruiken van geo-data en informatie.


Ambitie: van data naar informatie

Er is een groeiende behoefte naar geo-informatie. Met het verkrijgen van de dataproducten zoals luchtfoto’s, is deze informatie echter nog niet direct beschikbaar. Het ICC voorziet een steeds verdergaande ontwikkeling naar de vraag om informatie in plaats van naar de databronnen.

In 2013 is een eerste stap gezet door een aanbesteding mutatiesignalering en -kartering uit te voeren. Uiteindelijk is het streven om in plaats van data, zoals luchtfoto’s, geactualiseerde informatieproducten aan te besteden met als bijproduct de brondata.

In 2015 heeft het ICC het 3D-manifest ondertekend. Hiermee erkent het ICC de waarde die 3D in de toekomst zal krijgen binnen de geo-informatie. Het 3D-manifest stelt zich tot doel om (complexe) ruimtelijke vraagstukken te kunnen beantwoorden met 3D in plaats van 2D. Om dit te bereiken is samenwerkingen tussen verschillende partijen van belang.