X
GO

ICC Congres 2023

Over het congres

Op woensdag 24 mei werd het 9e ICC Congres georganiseerd. We waren te gast bij Port of Amsterdam, naast het Centraal Station aan het IJ.

Het congres stond in het teken van toekomstblik, innovatie, scheepvaart, lucht- en ruimtevaart en vooral doorzetting, durf en lef. We zijn als ICC ‘voortvarend’ de toekomst ingegaan en namen andere belangstellenden daarin vanzelfsprekend mee! 

Als dagvoorzitter hebben we Herman Jan Frieling van de gemeente Purmerend, bereid gevonden deze dag in goede banen te leiden. Het programma bestond uit een drietal onderdelen waarin we het thema ‘Voortvarend’ verder hebben uitgewerkt. 
Klik onderstaand op de titels van de presentaties om de slides te bekijken
 

08.45 – 09.15

Ontvangst & Registratie

09.15 – 11.00

Plenaire sessie

 

Opening en toelichting op het thema “Voortvarend” door dagvoorzitter Herman Jan Frieling (Beleidsadviseur Geo informatie, gemeente Purmerend)

 

Nut en Noodzaak van actuele geodata voor het Havenbedrijf” door Remco Barkhuis (Hoofd infrastructuur, Port of Amsterdam)

 

“LIVE: Ondersteuning stedelijke herinrichting met geodata en Digital Twin” door Leon Hendriks (Ketenregisseur, Project LIVE)
 

Geoinformatie en klimaatadaptatie in Rotterdam; het Rotterdams Weerwoord” door Michiel Boelhouwer (adviseur afdeling basisinformatie, gemeente Rotterdam)

11.00 – 11.30

Pauze met koffie, thee en gebak

11.30 – 13.15

Interactieve sessie: Ieders creativiteit ‘voortvarend’ inzetten

13.15 – 14.15

Lunch

14.15 – 16.00

Plenaire sessie

 

Alle remmen los voor toepassingen van drones voor stedelijke vraagstukken” door Frank Slangen (adviseur team Geodata, gemeente Almere)

 

‘Voortvarend aan de slag, hoe satellietdata de luchtfoto’s aan kunnen vullen” door Coco Antonissen (adviseur satelliet toepassingen) en Mark Loos (sr. adviseur satelliettoepassingen), Netherlands Space office)

  “Public Eye en de wereld van crowd management: ervaringen in Amsterdam”, door Boen Groothoff (Innovatieteam, gemeente Amsterdam)
  Je kunt het dak op! Het dak in de stad voor vernieuwend ruimtegebruik, RoofScape en het gebruik in gemeente Rotterdam” door Leo Stuckhardt (MVRDV) en Paul van Rosmalen (gemeente Rotterdam)

16.00 – 17.00

Netwerkborrel